Normiranci v letu 2018

Na področju zasebnikov, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, bodo v letu 2018 nekatere spremembe.

Odstotek normiranih odhodkov ostaja enak, torej 80%, le da bodo ti navzgor omejeni. Tako ne bodo mogli znašati več kot 40.000 evrov, ali 80.000 evrov, če je bila v davčnem letu, za katero se uveljavlja davčna osnova, pri zavezancu v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zavarovana vsaj ena oseba za polni delovni čas neprekinjeno najmanj pet mesecev. Torej če bo imel zasebnik, ki nima zaposlenih, znesek prihodkov 60.000,00 EUR, mu bodo priznani normirani stroški samo v višini 40.000,00 EUR.

Davčna stopnja ostaja 20% na razliko med dejanskimi prihodki in normiranimi odhodki.

Spreminja se tudi pogoj za izstop iz sistema normiranih odhodkov in sicer davčni zavezanec, čigar povprečje prihodkov iz dejavnosti, ugotovljenih po pravilih o računovodenju, dveh zaporednih predhodnih let presega 150.000 evrov, mora za davčno leto ugotavljati davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov.

Glede izpolnjevanja pogojev o višini prihodkov za normiranca pa se bodo v prihodke normiranca šteli tudi prihodki iz dejavnosti povezanih oseb, razen če zavezanec dokaže, da glavni ali eden od glavnih razlogov za shemo poslovanja ni izpolnjevanje pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Deli s prijatelji

Novice in obvestila

Aktualno s področja davkov, računovodstva in zaposlovanja.