Nahajate se na spletnem mestu DASVET - računovodstvo in davčno svetovanje Urška Juršev s.p.. Vaš dostop do tega spletnega mesta in njegovo uporabo urejajo ti splošni pogoji. Z vstopom na spletno mesto potrjujete, da ste z njimi seznanjeni, da z njimi soglašate ter da vas določbe teh splošnih pogojev zavezujejo. DASVET - računovodstvo in davčno svetovanje Urška Juršev s.p. si pridržuje pravico, da te splošne pogoje brez obvestila spremeni ali dopolni.

Vse podatke in informacije, objavljene na spletnem mestu DASVET - računovodstvo in davčno svetovanje Urška Juršev s.p., je treba pred uporabo obvezno preveriti pri naših sodelavcih. DASVET - računovodstvo in davčno svetovanje Urška Juršev s.p. pravilnosti in točnosti teh podatkov namenja veliko pozornosti in jih redno preverja ter ažurira, ker pa se ti lahko spremenijo tudi v obdobju med dvema ažuriranjema, DASVET - računovodstvo in davčno svetovanje Urška Juršev s.p. za njihovo ažurnost in točnost ne prevzema nobene odgovornosti, prav tako pa ne daje nikakršnih garancij za celovitost ali pravilno interpretacijo posredovanih informacij. Enako velja tudi za vse druge spletne strani, ki so lahko dostopne preko hipertekstovnih povezav. Zveze s tovrstnimi stranmi vzpostavljate na lastno odgovornost, saj DASVET - računovodstvo in davčno svetovanje Urška Juršev s.p. zanje odgovornosti ne prevzema.

Podatki na spletnem mestu so zgolj informativne narave, zato DASVET - računovodstvo in davčno svetovanje Urška Juršev s.p. ne prevzema odgovornosti za morebitne napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Vsebine, ki so objavljene na tem spletnem mestu ali povezanih spletnih straneh, torej lahko vsebujejo netočnosti, tipkovne, slovnične ali tipografske napake. DASVET - računovodstvo in davčno svetovanje Urška Juršev s.p. lastno odgovornost zanje izrecno izključuje.

DASVET - računovodstvo in davčno svetovanje Urška Juršev s.p. vsebin spletnega mesta ni zavezan posodabljati, jih pa lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni. DASVET - računovodstvo in davčno svetovanje Urška Juršev s.p. si tako pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja vsebin.

To spletno mesto je intelektualna lastnina DASVET - računovodstvo in davčno svetovanje Urška Juršev s.p.. Vse informacije, podatki, produkti in opisi storitev ter druga vsebina, vključno z vsemi računalniškimi programi, ki so na voljo na spletnem mestu, so zaščiteni z avtorskimi pravicami. Uporabniki jih ne smete spreminjati, kopirati, distribuirati, prenašati, prikazovati, objavljati, prodajati, licencirati, preoblikovati v izvedene produkte ali uporabljati za komercialne ali javne namene.

Slike oseb, predmetov, krajev in druge slike, prikazane na spletnem mestu, so last DASVET - računovodstvo in davčno svetovanje Urška Juršev s.p. ali pa so objavljene z dovoljenjem lastnika. Kakršna koli uporaba teh slik, brez pisnega dovoljenja lastnika, je prepovedana in predstavlja kršitev avtorskih pravic ali drugih pravic intelektualne lastnine ali predpisov o varstvu osebnih podatkov.

Blagovne znamke, logotipi in storitvene znamke (zaščitni znaki), ki so prikazani na spletnem mestu, so last DASVET - računovodstvo in davčno svetovanje Urška Juršev s.p. ali tretjih oseb. Uporabniki jih brez pisnega dovoljenja DASVET - računovodstvo in davčno svetovanje Urška Juršev s.p. oziroma lastnika zaščitnih znakov ne smete uporabljati. Vloge z obrazložitvijo namena uporabe podatkov s tega naslova pošljite na naslov:

DASVET - računovodstvo in davčno svetovanje Urška Juršev s.p.
Ulica Marjana Nemca 9 A
2204 Miklavž na Dravskem polju

Dostop do (z geslom) zaščitenih področij na spletnem mestu in njihova uporaba je dovoljena samo pooblaščenim uporabnikom. Proti nepooblaščenim uporabnikom, ki poskušajo dostopati do teh področij spletnega mesta, se lahko sproži sodni pregon.

DASVET - računovodstvo in davčno svetovanje Urška Juršev s.p. si pridržujejo pravico, da se v primeru kršenja teh splošnih pogojev posluži vseh pravnih sredstev in pravic, vključno s pravico do blokiranja dostopa do spletnega mesta z določenega spletnega naslova.