Računovodski servis od A do Ž

 • kombinirano računovodstvo (delno vnaša podatke naročnik sam, delno pa računovodski servis, uporablja se skupni spletni program, dokumentacija se hrani na sedežu naročnika, ažurni podatki)
 • celotno računovodstvo (v računovodskem servisu se vodi vse, kar je potrebno iz davčnega in računovodskega vidika)
 • delno računovodstvo (npr. samo obračuni plač, samo finančno knjigovodstvo (analitike se vodijo pri naročniku, kot npr. terjatve in obveznosti, zaloge,itd.), samo evidence za DDV (npr. pri kmetih), itd.)
 • svetovanje pri organizaciji vašega lastnega računovodstva
   

Davčno svetovanje

 • davčne napovedi dohodkov iz tujine
 • davčni obračuni davka od dohodkov pravnih oseb
 • davčni obračuni za samostojne podjetnike
 • tujina in DDV
 • razne davčne napovedi (npr. dohodkov iz oddajanja v najem, kapitalskih dobičkov, itd.)
 • davčno svetovanje je vključeno tudi pri vseh storitvah računovodenja
   

Razne storitve

 • urejanje kadrovske dokumentacije (priprava pogodb o zaposlitvi, odpovedi iz delovnega razmerja, raznih sklepov, vodenje obveznih kadrovskih evidenc)
 • prijave in odjave zavarovanja preko e-vem portala
 • urejanje spodbud za invalide
 • statistična poročila
 • poročila za banke (npr. za Banko Slovenije, dokumentacija za pridobivanje kreditov, itd.)
 • pošiljanje e-računov
 • razno
   

Stranke

 • d.o.o., d.n.o.
 • samostojni podjetniki posamezniki in zasebniki
 • zasebni zavodi (pravne osebe zasebnega prava)
 • javni zavodi
 • kmetijska dejavnost (osnovna in dopolnilna)
   

Programska oprema

 • Saop miniMax
 • Saop iCenter
 • e-računi
 • Hermes Krško
 • Comtron