Neobdavčena nagrada za uspešnost

Podjetje lahko od letošnjega leta naprej izplača zaposlenim nagrado za uspešnost, ki ni obdavčena z dohodnino, če so izpolnjeni določeni pogoji:

  • Višina nagrade za uspešnost, ki ni obdavčena, znaša do 70% zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji, kar trenutno znaša 1.123,00 eur bruto;

     

  • Pravica do takšnega izplačila mora biti določena v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni in imajo hkrati vsi delavci pri delodajalcu pravico do izplačila dela plače za poslovno uspešnost (to ne pomeni, da morajo vsi delavci dobiti absolutno enak znesek, temveč da del plače prejmejo vsi delavci, ki izpolnjujejo vnaprej določene pogoje);
     
  • Izplačevanje nagrade za uspešnost ne sme imeti edinega in izključnega namena ugodnejše davčne obravnave (izplačilo torej mora temeljiti na dejanskih poslovnih rezultatih izplačevalca ki kažejo na uspešno poslovanje).

Če se nagrada za uspešnost izplača po 01.01.2018, ni obdavčena do zneska 100% zadnje znane povprečne mesečne plače, kar bi trenutno znašalo 1.604,00 eur bruto.

Se pa od takšnega izplačila plačajo prispevki, kot velja za plačo. Torej 22,1% od bruto zneska in 16,1% na bruto znesek izplačane nagrade za uspešnost.

Deli s prijatelji

Novice in obvestila

Aktualno s področja davkov, računovodstva in zaposlovanja.


Novice in obvestila

Aktualno s področja davkov, računovodstva in zaposlovanja.