Certifikat Davčna svetovalka


   

(2000)

Izpit za davčno svetovalko sem opravila leta 2000 in od takrat naprej se naziv potrjuje vsako drugo leto ob izpolnjevanju pogojev (izobraževanja, avtorske storitve pri predavanjih in pisanju strokovnih tekstov, sodelovanje pri aktivnostih Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, itd.). Seznam vseh davčnih svetovalcev, ki smo registrirani pri Zbornici davčnih svetovalcev Slovenije, je objavljen na spletni strani zbornice.